[  

Modgang, tvivl og bekymring er en naturlig og uundgåelig del af elitesport. Mental styrke er evnen til at handle i overensstemmelse med sine motiver og værdier, selv når man står ansigt til ansigt med svære tanker og følelser. 

]
 

Det stærke team


Et team kan være alt lige fra en double i badminton eller et makkerskab i en båd, til et håndbold- eller ishockeyhold med ca. 20 spillere. Vi anskuer også en træningsgruppe som et team, da de ofte er afhængige af hinanden og har et fælles mål om at udvikle sig.

 

Det kræver vedvarende arbejde at skabe et velfungerende team. Et team skal have en klar retning, en tydelig og veldefineret kultur og et godt samarbejde.

 

Retning: vision, mål og strategi

Et velfungerende team hviler på et fundament af en klar og retningsgivende vision, der angiver et formål og mening og skaber energi, motivation og sammenhængskraft. Teamets vision munder ud i en tydelig målsætning, der er udfordrende, værdiskabende, konkret og tidsbestemt. Vejen til målet, strategien, kan have form af teamets game plan eller spilkoncept.

 

Teamkultur: struktur, roller og værdier

Et velfungerende team har en klar og veldefineret struktur og rollefordeling. Alle bør vide, hvad deres roller er, og hvad de andre forventer, man bidrager med. Værdier definerer holdets identitet, og hvad holdet vil stå for. Teamværdier er pejlemærker for den kultur, teamet gerne vil skabe sammen.

 

Samarbejde: kommunikation og sammenhold

Gode kommunikationsfærdigheder handler om at vide, hvordan man sender og modtager kommunikation på en måde, der bringer teamet tættere på målet. Sammenhold er ikke en forudsætning for at præstere sammen, men sammenhold bidrager til trivsel og levedygtighed. Det medfører færre konflikter og har derfor i sidste ende en indirekte betydning for resultaterne. 

 

(Inspireret af Team Danmarks professionsmodel, som jeg selv har deltaget i at udvikle)

 


 
 
Sportspsykologen.dk   •   Kristoffer Henriksen   •   Bellevuevej 5A   •   5700 Svendborg   •  khenriksen@health.sdu.dk