[  

Så er den her. "Præstér under pres" er en nytænkende bog om psykologien bag at levere toppræstationer under pres

]
 

Den stærke atlet


Mental styrke kan trænes

 

Hvor man tidligere tænkte, at konkurrencepsyke er noget, man er født med eller uden, så ved vi i dag, at mental styrke kan trænes og udvikles. i Præstér under pres definerer vi mental styrke som: 

 

"evnen til at handle i overensstemmelse med sine motiver og værdier,

selv når man står ansigt til ansigt med svære tanker og følelser"

 

 

Slip kontrollen med tanker og følelser

Atleter giver tit udtryk for et ønske om at kontrollere deres følelser og at omfortolke negative tanker til mere positive. Det kan ikke altid lade sig gøre. Særligt i meget pressede situationer som f.eks. under vigtige konkurrencer og mesterskaber får vores tanker deres eget liv. Atleter oplever i disse situationer myriader af tanker, der er meget svære at styre og som ofte er nye og uvante. Når vi engagerer os i noget, der virkelig er vigtigt for os, vil bekymringen være en uundgåelig følgesvend. Hvis vi kæmper hårdt med uønskede tanker har vi mindre fokus på ”selve præstationen”.  

 

Mental styrke opbygges ved at træne atleterne  i at være tilstede i nuet, at registrere og acceptere ubehagelige tanker og følelser og rette fokus mod opgaven. I "Præstér under pres" får du en fire skridst guide til at opbygge mental styrke.

 

 

Værdier og grundlæggende drivkraft.

Eliteatleter gennemgår en lang række af eksistentielle udfordringer på deres vej til verdenstoppen. De handler dels om at håndtere karrierens ”store spørgsmål” såsom ”Hvem er jeg, og hvad driver mig? Hvad er det for drømme, der ligger bag mine mål? Hvilke værdier vil jeg gerne stå for? Er min sportslige satsning det hele værd?”. Med udgangspunkt i den eksistentielle psykologi sætter sportspsykologien fokus på begreber som værdier, identitet og mening. En atlet, der er afklaret omkring de store spørgsmål, vil ofte være mere villig til at gå svære situationer i møde og udvise større udholdenhed under modgang.   

 

Sportspsykologi handler om mere end konkurrencepsyke!

Hvor sportspsykologien tidligere alene handlede om at præstere, taler vi i dag om sportspsykologiens rolle i deres læring, udvikling og trivsel. Tidligere var der primært fokus på klassiske mentale redskaber (f.eks. spændingsregulering, målsætninger eller koncentration), der alle sammen handler om at kunne præstere på dagen. I dag  anbefaler vi, at de unge tilegner sig en mere helhedsorienteret profil, der kan hjælpe dem med alle de udfordringer de møder undervejs i karrieren – både indenfor det sportslige og indenfor andre områder. En vigtig ddel af dette arbejde handler om life skills

 

Life skills

I løbet af karrieren vokser kravene. Antallet af træninger om ugen stiger. Træningerne bliver mere krævende. Samtidig vokser lektiebyrden, skoledagen bliver længere og kravet om at være social og ”med på noderne” følger med. Det er også i denne periode mange atleter for første gang begynder at oplever modgang, fx at ryge på bænken, at skifte klub, ikke at være på niveau med de bedste, at få små skader osv.

Når alt dette sker bliver det relevant at begynde at opbygge udøvernes life skills. Life skills forstår vi her som ”færdigheder”, der er vigtige for at håndtere livet som ung talentfuld atlet. Det handler især om at skabe et liv, hvor der er fokus på sport men også plads til et godt liv ved siden af. Det handler også om at være god til at træffe vigtige valg, at udføre sin træning med kvalitet, håndtere modgang og få planlagt hverdagen så det hele hænger sammen. Dette er et fundament for at kunne håndtere de endnu højere krav, de vil møde senere i karrieren.  

 

 

 


 
 
Sportspsykologen.dk   •   Kristoffer Henriksen   •   Bellevuevej 5A   •   5700 Svendborg   •   khenriksen@health.sdu.dk