[  

Modgang, tvivl og bekymring er en naturlig og uundgåelig del af elitesport. Mental styrke er evnen til at handle i overensstemmelse med sine motiver og værdier, selv når man står ansigt til ansigt med svære tanker og følelser. 

]
 

Sportspsykologi


Sportspsykologi handler om at skabe en stabil base for langsigtet udvikling og toppræstationer.

 

Sportspsykologi er i dag et stort og selvstændigt indsatsområde, med en stærk tradition for både forskning og praksis. Sportspsykologisk praksis retter sig mod tre hoved indsatsområder:

 

  • Individet: Dette niveau handler om hjælpe den enkelte atlet. Ofte vil fokus være at opbygge mental styrke, modstandskraft og lifeskills, at formulere værdier og at håndtere balancen mellem stress og genopladning. Målet er at klæde atletrne på til at håndtere de mange krav og oplevelser, de vil møde gennem karrieren.
  • Teamet: Dette niveau handler om teamets måde at være team på. Fokus vil ofte være på kommunikation og samarbejde. Målet er at skabe teams der fungerer sammen og i fællesskab bakker op om præstationer.
  • Organisationen: Dette niveau handler om organisationen. Fokus vil ofte være på træneren som leder, gode miljøer, stærke kulturer og at reducere organisatorisk stress. 

 

Som sportspsykologiske konsulenter i Team Danmark har vi udviklet en sportspsykologisk arbejdsfilosofi, der beskriver de værdier og metoder, der styrer vores arbjede. Heri står blandet andet, at vi arbejder ud fra et helhedssyn. Sportspsykologi handler om mere end psykologiske færdigheder. At opleve glæde og mening i tilværelsen som eliteudøver er nødvendigt for at præstere. Læs hele folderen her. 

 

http://www.e-pages.dk/teamdanmark/148/

 

  

 

 Nedenfor ser du en af de modeller, der indgår i folderen. Der beskriver de mest væsentlige indsatsområder i vores arbejde 

 

 

 

 

 

Et liv som eliteudøver kræver både psykologiske færdigheder, accept af sine valg og blik for karrieren


 
 
Sportspsykologen.dk   •   Kristoffer Henriksen   •   Bellevuevej 5A   •   5700 Svendborg   •  khenriksen@health.sdu.dk