[  

Når det vigtige ikke er målbart, bliver det målbare vigtigt. Det dur ikke. I talentudvikling og sportspsykologi skal vi have modet til at stræber efter det, der virkelig er vigtigt. Ikke bare efter målbare resultater

]
 

Det stærke miljø


Atleter og teams hører typisk hjemme i et forbund, som ofte har stor indflydelse på atleternes hverdag og på deres evne til at holde fokus under konkurrencer. Sportspsykologisk arbejde på et organisatorisk niveau vil fokus ofte have fokus på ledelse (træneren eller sportschefen som kulturel leder), kultur (tydelige værdier, der afspejler sig i handling) og strategi.

 

Kultur

I enhver træningsgruppe og på ethvert hold opstår hen ad vejen en kultur, dvs. nogle grundlæggende værdier og måder at gøre tingene på. En sådan træningskultur kan være mere eller mindre hensigtsmæssig. Ofte er en god kultur lig med en stor overensstemmelse mellem hvad man siger, man gør, og hvad man faktisk gør. Derfor er et vigtigt fokus for moderne sportspsykologi at arbejde med ledelse og at hjælpe trænere og sportschefer med at afklare værdier, og hvordan disse værdier skal komme til udtryk i hverdagen.

 

Atletens miljø kan også optimeres

Når atleter kæmper med at får hverdagen til at hænge sammen, er det jævnligt på grund af udfordringer i miljøet uden for sporten. Derfor har sportspsykologen en væsentlig opgave i rette fokus mod hele miljøet omkring atleterne, fx at hjælpe med til at skabe et godt og sammenhængende miljø med tid til både uddannelse, venner, familie – med sporten i centrum

 

 


 
 
Sportspsykologen.dk   •   Kristoffer Henriksen   •   Bellevuevej 5A   •   5700 Svendborg   •   khenriksen@health.sdu.dk