[  

Så er den her. "Præstér under pres" er en nytænkende bog om psykologien bag at levere toppræstationer under pres

]
 

Talentledelse


Talentledelse er i vores øjne et af de væsentligste udviklingsområder indenfor talentudvikling. Vi mangler stadig meget viden, f.eks:

  • Hvem er talentlederne?
  • Hvad er de største udfordringer og dilemmaer i talentledelse?
  • Hvilke redskaber har talentledere brug for?
  • Hvordan laver vi bedst netværk og uddannelser, der støtter talentlederne?

 

Samtidig er vi ikke i tvivl om, at en kerneopgave som talentleder er at være ”kulturel leder”.  Når træneren således betragter sig selv som kulturel leder, vil trænerens rolle række langt udover at tilrettelægge god træning. Træneren skal være medskaber af en kultur og dermed bliver træneren eksponent for særlige værdier i kulturen. Gennem sin rolle som kulturel leder påvirker og udvikler træneren atleternes psykologiske karaktertræk, mentalitet, og færdigheder. Lad os tage et eksempel – nemlig en træner der ønsker at udvikle atleter, der træner ved siden af den formelle træning. Det er ikke nok at sige det. Træneren skal sikre at han har små samtaler med atleterne om mål, så de ved, hvad de skal træne. Han kan starte dagen med at spørge atleterne om de har fået trænet siden sidst, hvad de har trænet, hvad de fik ud af træningen, og om han kan gøre noget for at hjælpe. Altså udvise interesse. Træneren skal måske offentligt belønne og anerkende de atleter, der har trænet ekstra. Træneren skal måske som rollemodel selv ind imellem kigge ned på træningsbanen udenfor den formelle træningstid for at signalere at det, der foregår på denne tid, også er vigtigt. En anden træner, der ønsker, at atleterne møder velforberedte op til træning, skal være nysgerrig på, hvad atleterne har gjort lige inden de kom. Han skal spørge ind og vise interesse. Han skal bruge rollemodeller, der er gode til at møde velforberedte op. Han skal selv komme i god tid, slukke mobiltelefonen og rette fokus ind mod træningen.

 

Du kan læse mere om kulturel ledelse i Henriksen (2015). Træneren som kulturel leder: Bærdedygtig sportspsykologi for unge talenter. I Rossing, Ryom, & Henriksen (red.), Talentudvikling i sport: Reflekterede organisationer, gode teams og stærke atleter. (s. 20-35). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

 


 
 
Sportspsykologen.dk   •   Kristoffer Henriksen   •   Bellevuevej 5A   •   5700 Svendborg   •   khenriksen@health.sdu.dk